nhật ký gái gọi

  1. Phở Đặc Biệt

    TÂM SỰ GÁI GỌI NHẬT KÝ GÁI GỌI

    Ngày... Sáng tới giờ được mỗi 2 cuốc. Một thằng già, một thằng trộm chó.Thằng già khoe anh công tác ở Hội văn nghệ tỉnh, thi thoảng xuống đây đá phò lấy thi hứng mần thơ. Xong bo mình 10k. Mình ném trả lại bảo anh mang về mua Kotex cho con ngan già nhà anh í, đm thơ *** gì mà “Sáng ra nước đái...
Top